تبلیغات
هر هفته - انقلاب:

انقلاب:

دوشنبه 8 فروردین 1390 08:20 ب.ظ

نویسنده : فرشید افشار

سبزی ها منشأ بیداری اسلامی؟؟؟

جای هزاران هزار تعجب است.. چقدر ساده اند عده ای زودباور متوهم! كمال قدردانی را از برادران اخوی جنبش سبزی داریم كه در توهمی دیگر مدعی سرمنشا بودن موج جهانی و عظیم بیداری كشورهای اسلامی اند! راستی سبزی ها! دقیقا چه زمانی قرار است این مستی مشروبات فكری شما بپرد؟؟

با هرچیزی شوخی؟؟ برای خودتان نگرانیم ... چرا خودتان را نفهم معرفی می كنید؟ چرا زیر بار توجیه قد خم كرده اید و حاضر نیستید برای گندكاری های گذشته تان كه بزنیم به تخته تمامی هم ندارد پایانی برگزینید؟ مقایسه ی آن چه شما بر سر ملت آوردید و آن گل هایی كه آنان كاشته اند حقیقتا اهانت به این مسلمانان جان بر كف نیست؟ آن چه شما در شكستن عاشورا و هتك حرمت انجام دادید قابل قیاس است با جهادی كه در بحرین برای زنده كردن عاشورا صورت می گیرد؟؟ ساده لوحی تا كجا؟؟

مدعیان و جیره خواران استكبار! با این ادعایتان در حیرت نیستید كه چرا جوانان شیعه و غیور بحرینی در نامه ای با حال و هوای یك درد دل از استادشان مقام معظم رهبری تقدیر و از ایشان تقاضای دعای ویژه می نمایند؟ نه موسوی و نه خاتمی و نه و نه و ... . یادتان باشد كه این بیداری با شكستن شیشه و به آتش كشیدن سطل های زباله هم سو نیست! این بیداری با شعار زنده باد شیعه و زنده باد اسلام و عكس های امام موسی صدر قرین است نه با شعارهای ابداعی ناسیونالیستی و پاره كردن عكس رهبر! این بیداری را ان شاءالله تعالی امام زمان علیه السلام یاری خواهند نمود نه BBC و بدانید و بدانیم كه انقلابی كه بوی امام زمان علیه السلام بگیرد و مزین به نام امیرالمومنین علیه السلام باشد به این زودی ها خاموشی نمی گیرد و بخوبی می داند كه سعی دشمن در شیعه سنی كردن اعتراضات بهانه ای تكراری است برای خاموشی آتش اسلامی آن ها ...

 دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -